Skip to content

קטגוריה: יעוץ אישי

הערכה עצמית

הצורך ברגשות אינו דומה בעצמתו כלל לשאר הצרכים. מהרמב"ם אנו לומדים, שקבלת הערכה היא הצורך החזק ביותר שיש לו לאדם.
הצורך העמוק של האדם בהערכה, והפגיעה בו כאשר היא נשללת ממנו, מבהירים מדוע הפוגע ברגשותיו של חברו ומעליבו בפומבי הוא כה חמור.
"כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא"

Leave a Comment