Skip to content

קטגוריה: זוגיות

מאוהבים באהבה

מקובל לומר שאי-אפשר להגדיר את מושג "אהבה".
הקושי נעוץ בעובדה שאהבה היא תהליך רגשי, וקשה לאדם לבטא את תחושתו ולהבהירה לזולתו במילים, כשם שאדם אינו מסוגל להסביר ולנסח במילים את טעמה של סוכריה המצויה בפיו.
האהבה לרוב גבוהה מכל דמיון ויש לה כוח אדיר – היא מסוגלת להוציא את האדם מכל עיסוק ולמנוע ממנו חשיבה על דבר נוסף.

Leave a Comment