Skip to content

שלום בית

שלום בית
לאחר בריאת האדם הראשון אמר הקב"ה
"לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו "[בראשית ב, יח].
והדבר דורש הסבר: וכי איזו עזרה יש לאיש מאשתו, אם היא נגדו?

הכוונה היא: באמצעות היותה "כנגדו", היא תהיה בעלת גישה ודעה שונה משלו, משום שרק כך הם יאזנו איש את אשתו, ואישה את בעלה, כאדם מושלם הרואה את שני צידי המטבע, שוקל כל פרט משני היבטיו, ומגיע להחלטה נכונה במדויק.

לכן חשוב לדעת שלבני הזוג דעות שונות, ולעיתים אף מנוגדות, אל לא לבעל, להיעלב מדעתה של אשתו, ולהיפך.
העבודה בשלום בית, היא בעצם ההבנה שהחיסרון כביכול של ההבדלים בדעות, הוא דווקא יתרון.

לא די בשני בני זוג טובי לב כדי להגיע לשלום בית, אלא המפתח לשלום בית נעוץ בהבנת ההבדלים שבין הצרכים הנפשיים של האיש, לבין הצרכים הנפשיים של האישה.
ניקח לדוגמא, זוג ששניהם עובדים כרופאים בקופת חולים..
לשניהם תנאים די דומים, עובדים באותו מקום, השכר זהה,,
לשניהם חשובים הילדים שבבית, ולשניהם חשובה המשכורת הנדרשת לכלכלת משפחתם.

מה מטריד אותם במשך היום: מצב הילדים בבית, או מצב המשכורת וחשבון הבנק?
בדרך כלל, האישה מוטרדת יותר ממצב הילדים, והאיש מוטרד ממצב הפרנסה. לכן לאיש תכונות אופי מתאימות יתר לעולם החיצוני, והאישה קבלה, תכונות אופי המתאימות יותר לעולם המשפחתי פנימי, כפי שעולה ממחקרים רבים.

האישה זקוקה יותר לקשר רגשי ולאוזן קשבת, ואילו האיש זקוק יותר לקבל מאשתו את המעמד החיצוני, את הכבוד ואת החשיבות, משום שמדובר בצורך נפשי אמיתי שבורא עולם הטביע בו.
הסוד כאן הוא המינון: איך עושים זאת?
איך לומדים לחיות בשלום בית?
[מתוך מאמר של הרב זמיר כהן]
באמצעות ייעוץ זוגי נכון..אפשר לעזור המון..

סיפור קטן:
זוג שהיו נשואים במשך 40 שנה ובכל יום אהבה,
הבעל היה שולח זר פרחים לאשתו. 
היה כתוב בפתק:"האהבה שלי אלייך גדלה".

ביום האהבה הראשון של האישה לבד, 
עשרה חודשים לאחר שהבעל נפטר, 
היא קבלה זר פרחים מבעלה ..כועסת ושבורת לב, 
התקשרה האישה למשתלה להגיד 
שנעשתה כאן טעות נוראה ומכאיבה!

המוכר ענה לה," לא גבירתי, לא הייתה כאן טעות. 
לפני שבעלך נפטר, הוא שילם מראש לשנים רבות
שאת תמשיכי לקבל זר פרחים בכל יום אהבה"..
על הפתק היה כתוב:" האהבה אלייך נצחית"

עליזה שני
יועצת לזוגיות ומשפחה
טלפון 0546-680800

Published inבלוגזוגיותיעוץ אישימשפחה