Skip to content

שיחה על זוגיות

Last updated on 06/02/2021

שיחה על זוגיות א
שיחה על זוגיות היא חשובה ביותר, שיחה על זוגיות יש בה כאב וגם שמחה, "אני מרגיש מפוחד, לא רוצה לאבד את זה"! כל הבית שלי לנגד עיניי, אני רוצה בסך הכול חיים טובים..!
שיחה עם זוג מהמם, לכאורה יש להם את הכול, מצב כלכלי טוב, בית, וילדים.. יש גם מצבים כאלה..י
שנה התעוררות, משהו כאן זז..קוראים לזה "שחיקה בחיי הנישואין"..


אז מה עושים? מטפלים בזה.. מה הכוונה? בניתם בית בישראל, חשוב שהיסודות בו, יהיו טובים חזקים ואיתנים.
מה חשוב לכם? ומה חסר כאן? חסרה כאן תקשורת בנאישית חסר כאן רגש, וחסר ריגושים..?!
יש הרגשה של "מובן מאליו"! איפה אני בזוגיות? אני לא מרגיש שרואים אותי?

אני רוצה שוב להתחיל להרגיש.. לחיות את החיים מתוך שמחה !משהו בי נאטם רגשית, מרגיש רק כאב.. זה זועק לי לשמים!
בשביל זה אני כאן.. לעזור לכם, לתמוך בכם.. לעשות אתכם עבודה.. להבין לעומק איפה הלכתם לאיבוד?לחבר אתכם מחדש, זוג מהמם שאתם..!
עליזה שני יועצת ומאמנת לזוגיות

ציטוט:

"על זה נאמר "אור זרוע לצדיק"

שאור הזה הוא כוח נטוע בנשמה שבו כדבר הנזרע בקרקע, שכל דבר הוא בכוח בזרע הגרעין, וע"י העבודה והחרישה וגשם היורד מוציא הצמח מכוח אל הפועל .

כמו כן הצדיק ע"י טוב בחירתו וטורחו בעבודת שמים מוציא כוח הגנוז בנשמתו…[רבי יצחק אייזיק חבר]

Published inבלוגזוגיות