Skip to content

שבוע השפה העברית

Last updated on 16/01/2020

שבוע השפה העברית והזוגיות
איך אנחנו מדברים זה לזה?
קשר הדיבור בא לידי ביטוי בכמה מישורים:
בעזרת דיבור משיגים סיוע מבן הזוג.
על ידי דיבור מביעים רגשות.
באמצעות הדיבור מציגים משאלות.
בשיחה פתוחה, פורקים מצוקות ודאגות.
ובאמצעות הדיבור, "פוגעים בבן הזוג".
ובאמצעות הדיבור, "מעצימים את בן הזוג".

השפה העברית

איך משפרים את השיח הזוגי?
ואת רמות השיח מעבר לשיח יומיומי..
על כך ועוד..
בהרצאה שלי: "לחיות בזוגיות טובה – אומנות"

משהו קטן:
איכות חיים מתמצית באיכות הקשרים הבין-אישיים למיניהם.
עם לקוחות, עם אנשים אהובים, וגם עם עצמינו.
-להיות ראשונים לדבר, להיות ראשונים שמסבירים פנים.
-לישיר מבט לבין שיחנו.
-לדעת להקשיב[הקשבה והצגת שאלות מעידה על ענווה]
-להחמיא, לאדם שלידכם, הן בעבודה והן בבית.[כך מתחברים עם הטוב שבו]

"טובים השניים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם".

מהו שבוע השפה העברית?

"ממשלת ישראל קבעה את כ"א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה מחיה השפה העברית, ל"יום השפה העברית"; זאת במטרה לקדם ולחזק את מעמדה של השפה העברית בישראל וברחבי העולם.

ביום זה נערכים כנסים, פעילויות ואירועים העוסקים כולם בשפה העברית כחלק מהרצון להעלות את קרנה של השפה העברית, לבסס את מעמדה, ואף לעודד את המשך מחקרה.

יום השפה העברית מצוין במערכת החינוך, בצה"ל ובשיתוף פעולה עם ההסתדרות הציונית גם בתפוצות. במהלך יום זה מוענק פרס ראש הממשלה ללשון העברית לתורמים תרומה ניכרת לחיזוקה ולביסוסה של השפה העברית."

בברכה:
עליזה שני – יועצת לזוגיות ומשפחה

Published inבלוגזוגיות