Skip to content

רמות שיח זוגי

ישנן רמות שונות של שיח, אנחנו מדברים ומשוחחים עם הרבה אנשים במשך יום אחד, בדרך כלל לא חושבים על זה מראש.
פונים לאנשים שונים על מנת לקבל עזרה או שרות מקצועי כלשהו.

הדיבור מקשר את בני החברה האנושית זה לזה. והוא גם מקשר בין בני הזוג. קשר זה בה לידי ביטוי בכמה מישורים:
על ידי דיבור מביעים רגשות, ומשאלות הלב,
בשיחה פתוחה דנים במצוקות ודאגות.
באמצעות הדיבור, פוגעים בבן הזוג.
ועל ידי דו- שיח נקשרים שוב הלבבות.

בהעדר שיחה נכונה, נוצרת תחושה של ניכור והתנתקות בין בני הזוג.
לעתים השיחות הן ברובד הקיומי, או שאנשים כלל לא מדברים והם "ברוגז".. שזהו מצב הפוגע רגשית בבן\ת הזוג.

שלמה המלך, החכם מכל אדם, הגדיר זאת:
"חיים ומוות ביד לשון"[משלי יח,כא]
השפעת הדיבור היא קריטית וחשובה במיוחד בזוגיות.

ישנן היבטים שונים של הגברי והנשי בשיחה.
הגבר משתמש בשיחה במטרה להתקשר עם החבר, כאשר השיחה עמו היא האמצעי לכך.
האישה משתמשת בחברתה, כדי שיתאפשר לה לשוחח, המטרה היא השיחה, כאשר האמצעי לכך הוא ההתחברות עם החברה.

השיחה משדרת לבן -הזוג, אתה מעניין אותי, יש מה ללמוד ממך, נעים לשהות במחיצתך וכדומה..

איך יוצרים שיחה נכונה בין בני הזוג?
מוזמנים לבוא אליי לפגישת הכרות אישית
עליזה שני
יועצת לזוגיות ונישואין
0546680800

משהו קטן:
דייל קרנגי כתב:"אחד הדברים הטרגיים ביותר שידועים לי על הטבע האנושי הוא שכולנו נוטים לחיות את החיים עצמם. כולנו חולמים על איזה גן ורדים קסום מעבר לאופק במקום ליהנות מן הוורדים הפורחים כבר היום מתחת לחלוננו".
מצאו את החכמה ליהנות מן הדברים הפשוטים..

לחיות בזוגיות טובה =איכות חיים

ו

Published inבלוגזוגיותיעוץ אישי