Skip to content

ציטוטים

בחיים לומדים הרבה דווקא מחוויות קשות שעברנו, לולא המכשולים שבדרך לא הייתה לנו את החכמה שיש בבעלותנו כעת.
"הכאב הוא מורה והכישלון הוא דרך המלך להצלחה."

האם תרזה אמרה פעם, "אין מעשים גדולים, יש רק מעשים קטנים הנעשים מתוך אהבה גדולה"..
כדאי ורצוי להתאמן בהתנהגות אוהבת,לעשות דברים קטנים שגורמים אושר לאדם קרוב..בזוגיות למשל?

איש אינו לוקח עמו את רכושו כאשר הוא מת.
הדברים היחידים שאנחנו לוקחים אתנו, הם חוויות החיים הנפלאות שהקנו משמעות לחיינו.

דייל קרנגי כתב:
"אחד הדברים הטרגיים ביותר שידועים לי על הטבע האנושי הוא שכולנו נוטים לדחות את החיים עצמם.
כולנו חולמים על איזה גן ורדים קסום מעבר לאופק, במקום להנות 
מן הורדים הפורחים כבר היום מתחת לחלונינו."
מצאו את החכמה להנות מהדברים הפשוטים .

עליזה שני 
0546680800

Published inבלוגיעוץ אישימשפחה