Skip to content

פגישה אחרת- אימא ובת

Last updated on 10/11/2021

בתחילה נפגשנו בנפרד כדי להבין דברים לעמקם.

הפגישה עם שתיהן הייתה טעונה ומרגשת,

כל אחת מתבצרת בעמדה שלה..

לא מפגינות רגשות , בפנים הכול מבעבע,

הכאב מורגש ,חוסר שקט, המתח באוויר,

שפת גוף נוקשה של האם,

הבת מכונסת בתוך עצמה,

שברירית ופגיעה.

ואני כאן,

כדי לגשר, לקרב לבבות,

למצוא שוב את החוט המקשר שמזכיר להן שהן עדיין אימא ובת..!

הקושי הגדול בחיים הוא איבוד הרגש , קהות רגשית, כבוד להורים,

חוסר יכולת להבדיל בין עיקר לטפל, וחוסר יכולת "לראות את האחר"

לגלות מעט רגישות ואמפתיה זו לזו,

ואז, הדברים הם יותר פשוטים להבנה..

כאשר הלב נסגר,

מפסיקים להרגיש,

חיים עם חומות גבוהות, ועם אמונות שכך זה צריך להיות!!

קשה לזוז מהמקום הזה ..

הוא כבר נוקשה, כל אחת מהן מתבצרת בעמדה שלה.

יש השלמה עם המצב וכו!

אבל,

המחיר הוא גבוה ביותר!!

תחושת דחייה,

לא רוצים אותי,

לא אוהבים אותי,

לא מתייחסים אליי, למרות,

שעשיתי המון למענם, למה זה מגיע לי ? וכו

אז ,איך כל זה קרה?!

הדרך לגיהינום הייתה רצופה כוונות טובות..

כאן אני נכנסת לתמונה,

להבין דברים לעמקם, לגלות רגישות, לראות שפת גוף,

ללמד אותם להתגמש,

להתרכך, להבין שיש פירוש אחר לאותה מציאות.

לתת להן כלים כדי לברוא ולבנות דרך חדשה.

זאת השליחות שלי,

ועבודת האמנות שלי,

לטוות חוטי זהב ..

ולבנות ביניהם קשר חדש, וגשר חדש של אימא ובת,

שמבוסס על פתיחות , על אמון, על רצון להיטיב אחת עם השנייה,

ולמצוא שוב ,

את נקודות האור, את נקודות החיבור ואולי אפילו למצוא שוב

את האהבה בין אימא לבת הקטנה שלה

והמתוקה שלה.

כל הסיפור הזה משליך גם על כל המשפחה שלהם.

אין קשרים, אין ביקורים, יש נתק. !

וזה ממש כואב, .!

באהבה ממני

עליזה שני

יועצת ומאמנת לזוגיות

ציטוט:

"אם היה לאדם שכל מיושב, חזק ותקיף

היה מבין שהכול שטות והבל,

בפרט התאווה שיש לכמה בני אדם

להיות מפורסם ולהנהיג העולם..

הכול הבל ורעות רוח והוא שטות גדות באמת.

כי באמת אין זה שום תענוג ונחת רוח

אפילו בעולם הזה".

רבי נחמן מברסלב

Published inבלוג