Skip to content

יחסים בעבודה

ההבנה בנושא של "מערכות -יחסים" יכולה לתת מענה גם במקרה של בסביבת העבודה שלך
אני משלבת בתהליך גם קלפי טארות שגם מהם מקבלים מידע רב בנוגע לשאלות שנשאלות.

במהלך השנים עבדתי עם מקרים רבים של ליקוי במערכות יחסים בעבודה כגון:

  • יחסי עובד מעביד
  • יחסים בין עובדים
  • התמודדות עם מצבי לחץ בעבודה
  • יצירת קשרים עם גורמים מחוץ למשרד / חברה

אשמח לענות לכם על כל שאלה
ולהתאים עבורכם את התוכנית המתאימה לכם
בברכה עליזה שני
 0546680800