Skip to content

אימון וייעוץ אישי

אחת המטרות שלי במהלך תהליך האימון והיעוץ האישי היא הגדרת המטרות, השאיפות, והיעדים המתאימים לכל אחת ואחד מהבאים אלי ליעוץ

במהלך התהליך אנחנו
נבנה תכנית פעולה תואמת למטרות ואלווה את ביצועה.
נוביל יחד תהליך של שינוי אישי וזוגי
נזהה ונעצים יכולות ועוצמות אישיות.
נקדם את יכולת החשיבה העצמית.
נחזק תחושת מסוגלות ואת האמונה של המתאמן בעצמו ובסביבתו.
ונטפח משאבי תודעה כגון:
מודעות עצמית, מקצועיות, מסוגלות, גמישות, תלות הדדית.

זהו תהליך עצמתי המביא לשינויי פנימי עמוק
היוצר תהודות המשפיעות לו רק על התנהגות המתאמן
אלא גם על סביבתו הקרובה

אשמח לענות לך על כל שאלה בנושא זה ובנושא זוגיות

בברכה עליזה שני
 0546680800