Skip to content

נשאלת השאלה : למה צריך ייעוץ?

הרי בסופו של דבר נסתדר ויהיה בסדר,

אתמול פנה אליי גבר ושאל אותי,

מתי כן צריך לבוא לייעוץ, האם בשעת משבר או

כאשר מרגישים תחושת בטן שמשהו לא עובד..

באיזה מקום נמצאת הזוגיות שלנו?

החיים הם אינטנסיביים וכל דבר לוקח  המון זמן,

משאבים ואנרגיות..

איפה אנחנו שמים את עצמינו?

וזוהי תשובתי:

לבנות בניין מה צריך..?

יסודות חזקים, שיעמוד איתן בכל מזג אוויר,

גם בזוגיות צריך יסודות חזקים..

גם גינה צריכה מידי יום כמעט השקייה..

הסוד הגדול..

איך עושים זאת?

פונים ומטפלים ולא מחכים!

מקבלים יידע,

מקבלים עזרה ועידוד,

ומצילים את הבית

עליזה שני

יועצת לזוגיות

0546680800

ציטוט:

תפילת הציבור נשמעת תמיד,

ואפילו היו בהן חוטאים,

אין הקב"ה מואס בתפילתן של  רבים,

לפיכך צריך אדם

לשתף עצמו עם הציבור,

ולא יתפלל ביחיד

כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור.

[ה רמב"ם- משנה תורה]

Published inבלוגהוריםזוגיותמשפחה