Skip to content

התייעצות

אתמול שמעתי נתון בנושא גירושין, ישנה עליה של כמה אחוזים בנושא זה, ולמה?
מאחר וזוגות לא יודעים להסתדר, אין הדרכה נכונה, לא הולכים לייעוץ, 
מעדיפים לפרק את החבילה, ואז יש מחיר כבד, ויש סבל רב לכולם.
[במקרים מסוימים כמובן שרצוי לפרק ולא לחיות בסבל]

עליי לציין כמה פרמטרים בנושא זוגיות:
-כאשר יש קשיים בזוגיות, אפשר להתייעץ כדי להבין דקויות.
-לחיות בזוגיות זה הדבר המאתגר ביותר בחיים- כי צריך לראות גם את האחר?!
-שיתוף פעולה ועשייה הדדית- בונים עומק במערכת היחסים.
-זוגיות ניתן וכדאי ללמוד- כולנו עושים שגיאות!
[בעיקר לזוגות צעירים ]
-זוגיות ממקום של העצמה, של בניית הקשר..
-הילדים כסלע מחלוקת
-ההורים של בני הזוג והשפעתם על הקשר של בני הזוג.

לחיות בזוגיות זוהי זכות גדולה, 
בני הזוג בוחרים אחד בשני, כדי לחיות יחדיו בזוגיות טובה ולהקים בית ומשפחה.
היחסים אינם קתוליים כלומר לכל צד יש את הזכות היסודית לסיים את הקשר.
בחיים לא ניתן לבטח זוגיות, ולכן בני הזוג בוחנים את אהבתם את מחויבותם, ואת הנאמנות שלהם לבני זוגם.

לבחור זה בזה כל יום מחדש, זה הדבר שבונה את הקשר.
את האהבה, ואת הזוגיות.
שום דבר אינו מובן מאליו?

סיפור קטן:
סב חכם סיפר לנכדו על המאבק שמתחולל בתוך האנשים פנימה.
הזקן אמר, "בתוכינו מתחולל מאבק בין שני זאבים"..
הילד הסתכל על סבו, אינו מבין.
הסב חייך והסביר,"זאב אחד הוא רשע, כעסן, קנאי, תאב בצע, יהיר, מעליב, שקרן, ומלא רגשי נחיתות ורחמים עצמיים".
הזאב השני הוא שוחר שלום וטוב, בעל תקווה, חזון ואמונה, נדיב, דובר אמת, רחמן , צנוע"..
הנכד שתק וחשב על דברי סבו, ולאחר מכן שאל את הזקן,
"איזה זאב מנצח בדרך כלל"?
הסב החכם ענה, "הזאב שאתה מאכיל".

עליזה שני 
יועצת לזוגיות ומשפחה
0546680800

Published inזוגיותיעוץ אישי