Skip to content

"ואהבת לזוגתך כמוך"

Last updated on 06/05/2019

בתחילת הקשר, בתקופת החיזור, התרגשות, והתלהבות, ומה קורה כשההתאהבות הופכת לזוגיות.
בזמן של שגרה זוגית נראים החיים משעממים, אבל בעצם השגרה ברוכה היא, ולמה?
למרות שבזמן של שגרה עסוקים בעבודה, וסידורים, ונראה שאין זמן של ממש לאהבה,
על כן נדמה שהאהבה פרחה מן הקן..
אולם, אילו ה"משקיעים" בזוגיות, עובדים עליה ומשתדלים לשמר אותה בכל מיני דרכים,
לומדים להבין שהשגרה  מבורכת, ומוארת.
[שגרה יכולה להיות גם אפלה וכואבת]
השגרה היא המקום בו הזוגיות נבנית, שם היא מכה שורשים.
חיי שגרה מבורכים נבנים מתוך פתיחות, ומתוך אמון.
האמון בין בני הזוג ניתן מתוך אמונה, זה בונה יחסים בריאים בין בני הזוג.

כל דבר שקיים בטבע דורש השקעה על מנת שייתן את פריו, דרך משל, אילן מן האילנות אם יונח לטבעו בלי עבודה, אף אם ייתן ממין הפרי המיוחד לו, לא ישווה לא בטעמו ולא ביופיו אל אשר ייתן אם יעבד.

דברים אלו יפים גם ביחס לאהבה.  היא אינה שונה במאום מכל הבריאה כולה, גם בה ניתן וצריך לתכנן, לעמול ולהתאמץ בכדי להפיק יבול רגשות איכותי וכמותי.

אותיות המילה "אהבה" דומות לאותיות המילה "איבה", דרכה של האהבה שהיא עולה ויורדת, ושפגה האהבה צצה האיבה.

רק אהבה הבנויה על יסודות של הערכה, מובטח לה שגם אם יועם זוהרה היא לא תהפוך לאיבה.

ההערכה היא במשב-רוח שבכוחו להפיח רוח-חיים בגחלת האהבה עד שתאיר כלפיד.

עליזה שני
יועצת לזוגיות ומשפחה
טלפון 0546-680800

Published inבלוגהוריםזוגיות