Skip to content

הרהורים על אושר

רבים מחזיקים באמונה שהמפתח ליחסים זוגיים מוצלחים הוא מציאת בן הזוג המתאים.

אלא לאמיתו של דבר המרכיב החשוב והתובעני ביותר במערכת זוגית מאושרת אינו מציאת האדם המתאים – אלא טיפוח הזוגיות שנבחרה. איך מטפחים מערכת זוגית? המלאכה היא קשה, העבודה האמתית מתחילה מיד אחרי שהתאהבנו.

אנחנו מניחים תשתית שתעמוד בכל סערה ותשמש קרקע פורייה שתפריח את האהבה ואת האושר.

הרהורים על אושר.

[מתוך הספר באושר ובאושר "ד"ר טל בן שחר"]

עליזה שני יועצת לזוגיות ומשפחה

Published inבלוגזוגיותמשפחה