Skip to content

תגית: לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו

כמעט כולם רוצים להיות בזוגיות שכן נאמר בכתובים:"לא טוב היות האדם לבדו"..
מאז ומעולם מציאת בן זוג הנה דרך שאיננו יודעים כיצד יבנה הקשר בהמשך החיים.
על השוני הקיים בין בני-הזוג כותב המהר"ל:" שאיש ואישה הם כה שונים זה מזה, עד שכדרך הטבע לא יוכלו כלל להסתדר זה עם זה, אלא אם כן יקשר ביניהם כוח על טבעי- השכינה".
רבים הזוגות שטוענים שלמרות שהכירו היטיב זה את זה, לפני החתונה, לאחר הנישואין הדברים משתנים. עם הנישואין, יותר ממה שבן הזוג משתנה, משתנה זווית הראייה שממנה רואים אותו-תכונות המצויות בבן הזוג ושנראו קודם הנישואין כחיוביות וחשובות מאוד, נראות עתה כמינימליות ושוליות. לעומת זאת, התכונות השליליות שנראו לפני הנישואין זעירות, נראות עתה עקרוניות וחשובות, עד שמתעורר ספק בתבונה שהייתה בנישואין עם בן הזוג.

Leave a Comment