Skip to content

קטגוריה: יעוץ אישי

הכעס

אחת התכונות המצויות באדם, היא תכונת הכעס. הכעסן נחשב לאדם שאינו פועל על פי ההגיון . פוגע קשות באחרים באמצעות לשונו, מגמד את אישיותו של הזולת, את מאמציו ותרומתו לחברה ולבני משפחתו.
נוכחותו גורמת למתח גם בעת רגיעה.
במסגרת המשפחה המצב נהפך לבלתי נסבל, משום שהכל חיים בצל החרדה לתגובתו של הורה כעסן, או בן זוג כעסן.
"בשלושה דברים אדם ניכר: בכוסו, בכיסו ובכעסו".

Leave a Comment

סוגי מערכות יחסים

הבעיה המיוחדת בנושא הציפיות בנישואין, נובעת מכך שפעמים רבות נוצרו ציפיות מבני-הזוג או שניהם, עקב חסרים רגשיים מילדות.
פעמים קורה שבן-הזוג עומד דווקא בציפיות שותפו לנישואין, אך אינו עומד בציפיות של הורי בן-הזוג.

Leave a Comment