Skip to content

קטגוריה: יעוץ אישי

מדעי האושר

מדעי האושרמה גורם לנו להרגיש מאושרים?מערכות יחסים -"מחקר", כדי לדעת מה גורם לאנשים להיות מאושרים,התחושות של להיות רצוי ואהוב, בזכות מי שאני באמת?אהבה ללא תנאי..…

Leave a Comment

הקשר בין הורים וילדים

כולם רוצים משפחה חמה ומאושרת קשר טוב בין הילדים, וכמובן בין הילדים להורים.. היום החלטתי לכתוב על משפחה, ועל הילדים.. היחסים בין האחים, ואיך בונים…

Leave a Comment

הערכה עצמית

הצורך ברגשות אינו דומה בעצמתו כלל לשאר הצרכים. מהרמב"ם אנו לומדים, שקבלת הערכה היא הצורך החזק ביותר שיש לו לאדם.
הצורך העמוק של האדם בהערכה, והפגיעה בו כאשר היא נשללת ממנו, מבהירים מדוע הפוגע ברגשותיו של חברו ומעליבו בפומבי הוא כה חמור.
"כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא"

Leave a Comment