Skip to content

קטגוריה: זוגיות

החשש מייעוץ מקצועי

רוב הזוגות סבורים שנישואיהם לא הגיעו לרמה שהם ציפו לה- בודדים הם המוכנים לגשת לטיפול, כיצד לטכס עצה כדי לשפר את מערכת נישואיהם.לעיתים אומר בן…

Leave a Comment

מאוהבים באהבה

מקובל לומר שאי-אפשר להגדיר את מושג "אהבה".
הקושי נעוץ בעובדה שאהבה היא תהליך רגשי, וקשה לאדם לבטא את תחושתו ולהבהירה לזולתו במילים, כשם שאדם אינו מסוגל להסביר ולנסח במילים את טעמה של סוכריה המצויה בפיו.
האהבה לרוב גבוהה מכל דמיון ויש לה כוח אדיר – היא מסוגלת להוציא את האדם מכל עיסוק ולמנוע ממנו חשיבה על דבר נוסף.

Leave a Comment