Skip to content

קטגוריה: זוגיות

הדדיות בזוגיות

זוגיות מבוססת על הדדיות..
פעמים רבות מגיעות אליי פניות בדרך כלל של האישה, אני רוצה לבוא לייעוץ, אבל בן הזוג לא משתף פעולה..
וגם לשם איזון, פנה אליי גבר שמאוד חשובה לו הזוגיות, אבל אשתו לא מוכנה לשתף פעולה.
עליי לומר, שזה נכון, צריך, ורצוי שבני הזוג יגיעו יחד לייעוץ, אבל?!

Leave a Comment

לא טוב היות האדם לבדו

כמעט כולם רוצים להיות בזוגיות שכן נאמר בכתובים:"לא טוב היות האדם לבדו"..
מאז ומעולם מציאת בן זוג הנה דרך שאיננו יודעים כיצד יבנה הקשר בהמשך החיים.
על השוני הקיים בין בני-הזוג כותב המהר"ל:" שאיש ואישה הם כה שונים זה מזה, עד שכדרך הטבע לא יוכלו כלל להסתדר זה עם זה, אלא אם כן יקשר ביניהם כוח על טבעי- השכינה".
רבים הזוגות שטוענים שלמרות שהכירו היטיב זה את זה, לפני החתונה, לאחר הנישואין הדברים משתנים. עם הנישואין, יותר ממה שבן הזוג משתנה, משתנה זווית הראייה שממנה רואים אותו-תכונות המצויות בבן הזוג ושנראו קודם הנישואין כחיוביות וחשובות מאוד, נראות עתה כמינימליות ושוליות. לעומת זאת, התכונות השליליות שנראו לפני הנישואין זעירות, נראות עתה עקרוניות וחשובות, עד שמתעורר ספק בתבונה שהייתה בנישואין עם בן הזוג.

Leave a Comment

הערכה עצמית

הצורך ברגשות אינו דומה בעצמתו כלל לשאר הצרכים. מהרמב"ם אנו לומדים, שקבלת הערכה היא הצורך החזק ביותר שיש לו לאדם.
הצורך העמוק של האדם בהערכה, והפגיעה בו כאשר היא נשללת ממנו, מבהירים מדוע הפוגע ברגשותיו של חברו ומעליבו בפומבי הוא כה חמור.
"כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא"

Leave a Comment

הכעס

אחת התכונות המצויות באדם, היא תכונת הכעס. הכעסן נחשב לאדם שאינו פועל על פי ההגיון . פוגע קשות באחרים באמצעות לשונו, מגמד את אישיותו של הזולת, את מאמציו ותרומתו לחברה ולבני משפחתו.
נוכחותו גורמת למתח גם בעת רגיעה.
במסגרת המשפחה המצב נהפך לבלתי נסבל, משום שהכל חיים בצל החרדה לתגובתו של הורה כעסן, או בן זוג כעסן.
"בשלושה דברים אדם ניכר: בכוסו, בכיסו ובכעסו".

Leave a Comment