Skip to content

חודש: נובמבר 2021

פגישה אחרת- אימא ובת

בתחילה נפגשנו בנפרד כדי להבין דברים לעמקם. הפגישה עם שתיהן הייתה טעונה ומרגשת, כל אחת מתבצרת בעמדה שלה.. לא מפגינות רגשות , בפנים הכול מבעבע,…

Leave a Comment