Skip to content

על איש ואישה

כולנו רוצים לחיות בזוגיות טובה, אבל בחיי היומיום, קיומם של חילוקי דעות אינו דבר חריג.
ההבדלים בין בני האדם מחריפים במסגרת המשפחה, משום שבה מתווסף הבדל מהותי הקיים בין שני המינים -איש ואישה.

השוני ביניהם הוא קוטבי. ציפיות שונות, רצונות שונים, צרכים שונים, למצב זה יש השפעה על התנהגותם ההדדית.
על אף השוני הטבעי שבין בני האדם, ואף על פי שרוב הזוגות סבורים שנישואיהם לא הגיעו לרמה שהם ציפו לה – בודדים מוכנים לגשת לטיפול, כדי לטכס עצה, כיצד לשפר את מערכת הנישואין.

כתוצאה מכך אנשים מעדיפים לסבול, לצבור מרירות, כעס וברוגז על בן הזוג.
הנזק שהם גורמים לעצמם אינו מצטמצם רק בתחושת מועקה, אלא פוגע במשפחה ויכול לגרום לנזק נפשי לילדיהם.

לעתים הפערים הם קטנים, ובעזרת שיחה, הכוונה, והקשבה לצרכים של שני 
בני הזוג, ניתן להגיע להבנות.
וכמובן לשלום -בית.

זוגיות טובה = איכות חיים

משהו קטן:
חכם זקן וחברו הלכו במדבר. בנקודה מסוימת החל ויכוח ביניהם.
בלהט הוויכוח סטר החבר לחכם על הלחי. החכם הזקן נפגע מאוד, אך לא אמר דבר.
הוא לקח מקל קטן וכתב בחול:"החבר שלי סטר לי היום".
הם המשיכו במסעם, והגיעו לנווה מדבר שופע מים והחליטו להתרחץ במימי הנחל. החכם הזקן החל לטבוע. חברו, שהבחין בכך מיהר להצילו.
אחרי שהוא התאושש מהטראומה שחווה, הרים החכם הזקן אבן משפת הנחל וחרת עליה:"החבר שלי הציל היום את חיי". 
שאל החבר את החכם הזקן," מדוע שסטרתי לך על הלחי כתבת בחול?"
ועכשיו חרת באבן? "השיב לו החכם הזקן, "כשמישהו פוגע בנו, אנחנו צריכים לרשום את זה בחול, כך שרוח הסלחנות תוכל למחוק את זה.
אבל, כשמישהו עושה לנו טוב, אנחנו חייבים לחרות את זה באבן, כך ששום רוח לא תוכל למחוק את זה".

איך עושים זאת ?
יוצרים קשר..

עליזה שני 
יועצת לזוגיות נבונה
0546680800

Published inבלוגזוגיותמשפחה