Skip to content

חג האהבה

Last updated on 23/02/2019

דרך משל, אילן מן האילנות אם יונח לטבעו בלי עבודה, אף אם ייתן ממין הפרי המיוחד לו, לא ישווה בטעמו ולא ביופיו אל אשר ייתן אם יעבד. והאדמה עצמה לא תתן את יבולה אם לא תזבל ולא תיעדר.
דברים אלו יפים גם ביחס לאהבה.
היא אינה שונה במאום מכל הבריאה כולה. גם בה ניתן וצריך לתכנן, לעמול ולהתאמץ בכדי להפיק יבול רגשות איכותי וכמותי.
לכאורה נראה שאנשים סבורים שאהבה יכולה לבוא מעצמה ושאין הם יכולים ליצור אותה, מושפעת ממה שהמציאות מראה ללא כל סיבה נראית לעין אדם נקשר עם אחר בקשר רגשי, לעתים ללא הכרות מוקדמת, גם אם הוא עשוי לחוש תחושת דחייה ממי שהוא, יודע כי בתכונותיו מעלות רבות.

את חוויית האהבה הראשונה אדם עובר בבית הוריו. מהם הוא קיבל ללא שביקש, והם המשיכו לתת לו גם כשלא הכיר להם בטובה.
כשאדם מגיע לחיי נישואין -ישאל את עצמו, האם תקופת חיים זו אמורה להיות כמו בבית ההורים? וודאי שלא.
יש הבדל רב בין אהבת הורים לילדיהם לבין אהבה זוגית.
בעוד שהורים רואים את הילד כחלק מהם, ומראש הוא נולד כדי שיעניקו לו.
הנישואין בנויים מראשיתם לא על רצון לתת, אלא על השאיפה לקבל- כדי שלי יהיה טוב.
לכן, אם לא ניתן לבן-הזוג את רצונותיו הוא יאבד את הקשר אל זולתו.
אם בני- זוג יבינו שיש הבדל מהותי בין אהבת הורים לאהבה זוגית, או-אז ישקיעו בפיתוח הזיקה שביניהם, ואהבה בוא תבוא וברוחב לב.

"כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם"[ספר משלי כז,יט]
הכוונה היא: המים משקפים את ההבעה של האדם המסתכל לתוכם. אם אדם יחייך לעבר המים, הדמות הנשקפת בהם תיראה מחייכת. אם יביע הבעה זועמת לעבר המים, גם הדמות הנשקפת תראה זועמת.
שלמה המלך מלמדנו שכאשר אדם אוהב את זולתו, בהכרח הלה יאהב אותו, כפי שהמים ישקפו בהכרח את הבעת המתבונן בהם.

סיפור קטן:
הרב אומר: לא הייתי יודע "אהבת ישראל" מהי, 
עד שלמדתי מאיכר אחד.
פעם אחת שמעתי איכר מבוסס -במקצת שואל את חברו:
אוהב אתה אותי?
השיב האיכר: אוהב אותך עד מאד.
התדע מה חסר לי?חזר ושאל הראשון.
תמה השני: וכי מנין אדע זאת?
הפטיר הראשון: אם אינך יודע מה חסר לי, כדי שתוכל לעזור לי, כיצד הנך אומר שאתה אוהב אותי? [ מעינה של תורה, פרשת קדושים]

אשמח לענות לכם על כל שאלה
ולהתאים עבורכם את התוכנית המתאימה לכם
בברכה עליזה שני
 0546680800

Published inבלוגזוגיות