Skip to content

זוגיות בע"מ


מערכת יחסים היא עסקה לכל דבר..
כבכל עסקה, ככל שהיחסים רווחיים לשני הצדדים, כן סביר שהם יעלו יפה. 
כשאחד השותפים מרגיש שהוא מקופח במונחים של זוגיות, כלומר- כשהיא תמיד מוותרת על משמעות והנאה כדי שלו יהיה יותר מהם- שני השותפים מוצאים את עצמם מאושרים פחות בטווח הארוך.
כדי להרגיש סיפוק בקשר הזוגי, עלינו להרגיש שהעסקה הוגנת.
פשרה היא חלק טבעי ובריא בכל מערכת יחסים, אבל בסך הכל שני בני הזוג צריכים לצאת נשכרים- שניהם צריכים להיות מאושרים יותר מפני שהם יחד.

נוכחות של אנשים בחיינו שהם יקרים לנו, ואנחנו יקרים להם, אותם אנחנו יכולים לשתף באירועים, במחשבות וברגשות שלנו. מעצימה את חווית המשמעות שלנו, מנחמת אותנו בכאבנו, מעמיקה את תחושת השמחה שלנו בעולם.

רבים מחזיקים באמונה שהמפתח ליחסים זוגיים מוצלחים הוא מציאת בן-הזוג המתאים. אלא שלאמיתו של דבר המרכיב החשוב והתובעני ביותר במערכת זוגית מאושרת אינו בהכרח, מציאת האדם המתאים – אלא טיפוח הזוגיות שנבחרה.

סרטים רבים מתארים את חיפוש האהבה, את התלאות והייסורים שעוברים על שני אנשים עד שהם מוצאים זה את זה.
"החיים באושר עד עצם היום הזה "..
הם שמציבים את האתגר הגדול..

הרעיון המוטעה שמציאת האהבה מבטיחה אושר נצחי משפיעה על בני הזוג להזניח את המסע- את הנסיבות, הפעילויות היומיומיות המעצבות את מערכת היחסים.

מערכת זוגית אינה שונה: העבודה האמתית, הקשה, מתחילה מיד אחרי שהתאהבנו.
בהקשר של היחסים הזוגיים, המלאכה הקשה היא טיפוח האינטימיות.

איך אנחנו מטפחים את הזוגיות שלנו?

ציטוט :
"ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חייך הבלך אשר נתן לך
תחת השמש כל ימי הבלך כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש..[קהלת ט, ט]

הסבר:
האהבה היא אחד הדברים היפים ביותר והנעימים ביותר בחיים.
אל תשכח שיש חיים מחוץ לעבודה, ושהאדם עובד כדי לחיות,
ולא חי כדי לעבוד.
לכן תשקיע זמן ביצירה ובפיתוח הקשר הזוגי, לא רק כשייגמר הלחץ בעבודה כי זה אף פעם לא ייגמר, אלא כעת.


לפרטים :
עליזה שני 
יועצת לזוגיות ומשפחה
0546680800


Published inבלוגזוגיות