Skip to content

עליזה שני יועצת זוגית מאמנת במערכות יחסים Posts

Featured Post
Featured Post
Featured Post
Featured Post

הכעס

אחת התכונות המצויות באדם, היא תכונת הכעס. הכעסן נחשב לאדם שאינו פועל על פי ההגיון . פוגע קשות באחרים באמצעות לשונו, מגמד את אישיותו של הזולת, את מאמציו ותרומתו לחברה ולבני משפחתו.
נוכחותו גורמת למתח גם בעת רגיעה.
במסגרת המשפחה המצב נהפך לבלתי נסבל, משום שהכל חיים בצל החרדה לתגובתו של הורה כעסן, או בן זוג כעסן.
"בשלושה דברים אדם ניכר: בכוסו, בכיסו ובכעסו".

Leave a Comment
Featured Post

יום משפחה שמח

התמודדות בחיים בכל מיני מצבים, מאפשרת לילדים, לגדול לצמוח, ולהתפתח..
אוסיף ואומר, תתנו לילד את ההרגשה שאתם סומכים עליו.
זה יבנה את האישיות שלו, ואת הדימוי העצמי שלו..

Leave a Comment
Featured Post

החשש מייעוץ מקצועי

רוב הזוגות סבורים שנישואיהם לא הגיעו לרמה שהם ציפו לה- בודדים הם המוכנים לגשת לטיפול, כיצד לטכס עצה כדי לשפר את מערכת נישואיהם.לעיתים אומר בן…

Leave a Comment
Featured Post
Featured Post
Featured Post

מאוהבים באהבה

מקובל לומר שאי-אפשר להגדיר את מושג "אהבה".
הקושי נעוץ בעובדה שאהבה היא תהליך רגשי, וקשה לאדם לבטא את תחושתו ולהבהירה לזולתו במילים, כשם שאדם אינו מסוגל להסביר ולנסח במילים את טעמה של סוכריה המצויה בפיו.
האהבה לרוב גבוהה מכל דמיון ויש לה כוח אדיר – היא מסוגלת להוציא את האדם מכל עיסוק ולמנוע ממנו חשיבה על דבר נוסף.

Leave a Comment

פגישה אחרת- אימא ובת

בתחילה נפגשנו בנפרד כדי להבין דברים לעמקם. הפגישה עם שתיהן הייתה טעונה ומרגשת, כל אחת מתבצרת בעמדה שלה.. לא מפגינות רגשות , בפנים הכול מבעבע,…

Leave a Comment

הדשא של השכן ירוק יותר

ניתן לראות כי אם נעמוד בגינה שלנו ונסתכל על הדשא של השכן שלנו, נחשוב שהדשא שלו ירוק יותר. דבר זה נובע בגלל החלק של הדשא שאנו רואים. כלומר את הצד החיצוני, לא רואים את הדשא מקרוב ולעומק, לא רואים את הפגמים של הדשא,

Leave a Comment

להיות הורים

שנה חדשה החלה, שנת תשפ"א, הילדים חזרו למסגרות הלימודים שלהם,להיות הורים לילדים בזמן קורונה, דבר הכי מאתגר שיכול להיות,אין לכך תקדים, אין לכך היסטוריה, אין ספרות, הכול כאן ועכשיו,והתקופה הזאת בוודאי לא תשכח בספרי ההיסטוריה.

Leave a Comment

נשאלת השאלה : למה צריך ייעוץ?

הרי בסופו של דבר נסתדר ויהיה בסדר, אתמול פנה אליי גבר ושאל אותי, מתי כן צריך לבוא לייעוץ, האם בשעת משבר או כאשר מרגישים תחושת…

Leave a Comment