Skip to content

הכעס

אחת התכונות המצויות באדם, היא תכונת הכעס. הכעסן נחשב לאדם שאינו פועל על פי ההגיון . פוגע קשות באחרים באמצעות לשונו, מגמד את אישיותו של הזולת, את מאמציו ותרומתו לחברה ולבני משפחתו.
נוכחותו גורמת למתח גם בעת רגיעה.
במסגרת המשפחה המצב נהפך לבלתי נסבל, משום שהכל חיים בצל החרדה לתגובתו של הורה כעסן, או בן זוג כעסן.
"בשלושה דברים אדם ניכר: בכוסו, בכיסו ובכעסו".

אין ספק שתכונת הכעס, היא תכונה שקשה לשפרה. הכעס הוא היקלעות למצב בלתי נצפה.
בכעס מעורבת גם גאווה. כיוון שכל המשפחה סובלת מנזקי הכעסן, אין להסתפק בדרישה רק מן הכעסן למתן את התנהגותו, אלא מוטל על בן-זוגו לפעול ולעשות כדי שרמת הכעס של זולתו תפחת ואף תיעלם.

כיצד להרגיע את הכעס?
א.כדי להירגע, לצאת מהבית לזמן קצר.
ב.דיבור בנחת גורם לרגיעה.
ג. איפוק -לא להגיב לדברים באופן מיידי, זה דבר שנותן כוח, ומשפר את מערכת היחסים.

כאשר בן הזוג מגיע הביתה, עדיף לקבלו בסבר פנים יפות, אף אם יש לאישה,דברים לא פשוטים לספר לו.
מידת האיפוק, יוצרת מצב של רגיעה, כאשר אפשר לשתף את בן הזוג לאחר זמן מה, והדברים נראים ונשמעים אחרת.

כל אדם זקוק להערכת הסובבים אותו , ועוד יותר להערכת הקרובים אליו,והחשוב לו ביותר הוא הערכת בן-זוגו. באופן טבעי, אדם מחפש קירבה אצל אלה המעריכים אותו, ועמהם הוא מרגיש בנוח .

לחיות בזוגיות זו אכן אומנות,כל אחד מרגיש וחושב אחרת.
איך בכל זאת מסתדרים?
ואיך אפשר למצוא את האיזון?

משהו קטן:
עימות הוא הזדמנות לצמיחה והעמקת הקשר האישי.
כל עימות טומן בחובו הזדמנות להפיק לקחים חשובים ולצמוח כאדם
[בהבנה, במודעות, ובפרופורציות].
עימות יכול לאזן בין חמלה, לאומץ לב. גם אם כרוכים בכך רגשות לא נעימים. משם תבוא הצמיחה.

אשמח להזמין אתכם להרצאה שלי שתהייה בקרוב:
עליזה שני
יועצת לזוגיות בריאה
0546680800

Published inבלוגזוגיותיעוץ אישי