Skip to content

הדדיות בזוגיות

זוגיות מבוססת על הדדיות..
פעמים רבות מגיעות אליי פניות בדרך כלל של האישה, אני רוצה לבוא לייעוץ, אבל בן הזוג לא משתף פעולה..
וגם לשם איזון, פנה אליי גבר שמאוד חשובה לו הזוגיות, אבל אשתו לא מוכנה לשתף פעולה.
עליי לומר, שזה נכון, צריך, ורצוי שבני הזוג יגיעו יחד לייעוץ, אבל?!
בדרך כלל, כאשר מתחילים שיחה וייעוץ, עם אחד מבני הזוג, אז ישנו אפקט מיידי. כמו אפקט הפרפר..
ולכן, אנחנו אוהבים לעשות דברים ב"רגע האחרון"..
כמו , "כיבוי שרפות"..
אם חשובה לכם איכות חיים, כדאי ורצוי לטפל "בכם, כי אתם חשובים, כי אתם יקרים זה לזה"..
כי אתם העץ שנותן את הפירות, אתם רוצים חיים של כבוד הדדי, של שמחה, של עומק, של אהבה..

בני- זוג הרואים את הנישואין כערך עליון ומטרה נשגבה, קל להם להתגבר על חילוקי הדעות הטבעיים, הקיימים בין בני האדם ובין בני-זוג בפרט.
כמו אדם העובד במוסד כלשהו ומקבל הוראות ממעבידו, הנכונות שבה יבצע את ההוראות תלויה בהערכתו את מעבידו.
אם העובד סבור שמעבידו הוא בעל תכונות שליליות, הרי כל בקשה שיבקש לבצע ולא הקלה ביותר, תהיה קשה וכבדה על העובד.
יום העבודה שלו יסתיים כשהוא מותש, גם אם לא עבד קשה.
לעומת זאת, אם העובד מעריץ את מנהלו, וסבור שהוא אישיות מיוחדת, הרי כל מטלה שיטיל עליו תהייה קלה יחסית.
עובד זה לא יחליף את מקום עבודתו. גם אם יציעו לו מלאכות קלות יותר.

תהליך זה בה לידי ביטוי גם בזוגיות, משום שאין עוד מערכת כנישואין שכה
"מלחיצה" ומחייבת את בני הזוג לעשות למען הזולת.
תדמית חיובית או שלילית של בן- הזוג, היא שתקבע את עוצמת הקשיים או ההנאה לעשות למענו.

"מה יותר כבד קילוגרם אחד של אבנים או קילוגרם אחד של יהלומים?

איך עושים זאת?
מוזמנים אליי בשמחה 
לשיחת ייעוץ והתרשמות

עליזה שני 
יועצת לזוגיות ונישואין
0546680800

Published inבלוגזוגיות