Skip to content

אושר בריאות אהבה

את מי אתם מכניסים ראשונים לבית שלכם, אושר בריאות אהבה?

סיפור קטן:
בקצה העולם חי לו זוג צעיר.
יום אחד חזר הבעל הביתה מהעבודה בשדה.
והנה בפתח הבית עומדות 3 זקנות עייפות ותשושות… מי אתן ומה מעשיכן כאן שאל אותם האיש?
אנחנו באנו מרחוק, ואנחנו מאוד צמאות.
ומה שמותיכן שאל האיש?
שמי אושר, שמי בריאות,
שמי אהבה.. ענו לו הזקנות.
הזמין אותן האיש להיכנס לבית.
תודה על ההזמנה האדיבה, אך יש בעיה, רק אחת מאיתנו יכולה להיכנס לביתך.
נכנס האיש לביתו, וסיפר על כך לאשתו.
אמר הבעל, בואי נזמין את אושר,
מה פתאום ענתה האישה, נזמין את בריאות, והם החלו לריב..
רבו, רבו, רבו, רבו,
בסוף הגיעו להחלטה שהם זקוקים לאהבה.. פתח האיש את הדלת והודיע להן:
אנו מזמינים את "אהבה" להיכנס.
קמה הזקנה ונכנסה לבית, והנה, אחריה, גם אושר, ובריאות.
שאל הבעל:
כרגע אמרתן שרק אחת יכולה להיכנס לבית.
נכון ענו הזקנות..
בית שיש בו אהבה, יש בו, גם בריאות ואושר..

Published inבלוגזוגיותמשפחה